Още едно зубърче се роди в Източните Родопи

7 юни 2021

Още едно зубърче се роди в Източните Родопи. Новото попълнение е мъжко и е родено през втората половина на май месец. Така стадото вече наброява 12 животни. Това е четвъртото животно, което се ражда на свобода на юг от Дунав от векове насам, след като през 2019 г. зубрите бяха освободени в дивата природа на Родопите.

„Малкият и майка му се чувстват добре, а в грижите за бебето са ангажирани и другите членове на стадото. Интересно е, че тази година всички женски се отделиха и се върнаха след близо две седмици с вече укрепналото новородено. Обикновено само майката се отделя от стадото, за да роди”, споделя Христо Христов, член на екипа на Фондация По-диви Родопи.

След освобождаването им от адаптационната ограда през 2019 г. животните постепенно са започнали да заемат екологичната си ниша и да извършват сезонни миграции – есента и зимата прекарват в по-ниската част на Дивечовъден участък „Студен кладенец“, а през пролетта постепенно се качват към по-високите и трудно достъпни части на района.

Първите животни в района докарани в Дивечовъден участък „Студен кладенец“ през октомври 2013 г. от Германия.  През 2017 г. две млади животни, дарение от зоопарка в Зул, Германия се присъединени към групата, а през октомври 2020 година още два зубъра отново дарение от два европейски зоопарка – унгарския зоопарк Сощо край град Ниредхаза и Братиславския зоопарк в Словакия.

Зубърът, наричан още европейски бизон, е един от символите на природозащитата в Европа. Неговата история е пример за това как само в рамките на сто години един вид може да бъде доведен до ръба на изчезването, но с много усилия може да бъде и възстановен. Зубърът е и най-голямото тревопасно животно в Европа и ключов вид за отворените горски екосистеми. В Студен кладенец зубрите съжителстват с елени лопатари, благородни елени, вълци, лешояди и още много редки и застрашени видове животни и птици.

Възстановяването на зубрите в Родопите е съвместна инициатива на Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ и Фондация „По-диви Родопи“ и е от част от дейностите по възстановяване на едрите диви тревопасни в Източните Родопи.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.