Над 3300 птици от 24 вида на тазгодишното Среднозимно преброяване в Източните Родопи

18 януари 2022

3354 броя водоплаващи птици от 24 вида бяха регистрирани на традиционното Среднозимно преброяване на водолюбивите птици във водоемите по долината на река Арда, Източните Родопи през изминалите почивните дни.

Къдроглави пеликани СНИМКА: (С) СТЕФАН АВРАМОВ/ ПО-ДИВИ РОДОПИ

46-то поред преброяване се провежда в цяла Европа, като в България се координира от Българското дружество за защита на птиците и Изпълнителната агенция по околна среда. По време на ежегодното наблюдение беше направен мониторинг на язовирите в областта – Студен кладенец, Кърджали и Ивайловград.

Преброените птици са значително повече от регистрираните от предходната година както като видово разнообразие, така и като брой. За сравнение през 2021 г. заради топлото време регистрирани едва 1554 птици от 21 вида.

“Tази година в сравнение с предишни години имаше по-големи струпвания на зеленоглави патици (1796 птици) и кафевоглави потапници (778), които са и най-многобройките видове. Заради сравнително по-студеното време малките водоеми в района бяха напълно замръзнали и птиците са се събрали в големите язовири”, коментира Антон Стаменов от БДЗП.

За поредна година най-много птици са преброени в язовир Студен кладенец – над 1800 птици от 14 вида. Сред по-интересните видове наблюдавани и тази година са къдроглавите пеликани, които  вече традиционно зимуват в язовир Студен кладенец. „Това е един застрашен вид, за който нашите наблюдения показват, че Студен кладенец се очертава като важен водоем за вида“, допълва още той. Експерите наблюдават и друг интересен вид – големите нирци, които все по-често се наблюдават по долината на Арда и

И тази година в преброяването се включиха експерти и на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Природа Маджарово.  Среднозимното преброяване на водолюбивите птици е инициатива на Wetlands International и се провежда от 1967 г. в почти всички европейски държави. В България координатор на инициативата е Българското дружество за защита на птиците. Целите на преброяването са да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.