Фондация „По-диви Родопи“ разширява дейността си в нов приоритетен район

25 април 2024

Завръщането на дивата природа в Родопите отбелязва нова вълнуваща крачка напред. Екипът на Фондация „По-диви Родопи“ планира да изпълни амбициозна програма в нов район.

Гледка към Мурга. Снимка: Деси Костадинова/ Фондация „По-диви Родопи“

Разширяване на обхвата

Фондация „По-диви Родопи“ поема нова решителна крачка за връщането на дивата природа в Родопите като за целта разширява обхвата на дейността на организацията в още един приоритетен район. Екипът ще предприеме набор от мерки в района на„Женда“,  който обхваща 3800 хектара и е част от Държавно ловно стопанство „Женда“. Стопанството е разположено в северозападната част на настоящата rewilding територия, която включва 250 000 хектара в Източни Родопи.

„Наистина сме развълнувани от тази нова възможност да надградим дейностите си в Родопите и да увеличим ползите, които връщането на дивата природа предоставя на природата и местните общности“, споделя ръководителят на екипа на  Фондация „По-диви Родопи“ Андреана Трифонова. „Нашата цел е да подобрим местообитанията, да насърчим природосъобразното пашуване, да развием дейности, свързани с устойчив туризъм и да подпомогнем естественото възобновяване на гората. Накратко, искаме тази част от Женда да се превърне в модел за възстановяване на дивата природа.“

Районът на Женда има значителен потенциал за връщане на дивата природа. Характеризира се с планински релеф, със стръмни била и дълбоки дерета, надморската височина варира от 450 до 1459 метра, като най-високия връх в района е връх Чиляка. Меките зими и горещите лета осигуряват разнообразна растителност, с широколистни и смесени широколистно-иглолистни гори, състоящи се предимно от бук, горун, габър, черен бор и ела. На територията има няколко природни резервата и туристически забележителности.

Районът на Женда е дом на разнообразие от животнински видове. Срещат се редица  тревопасни животни, сред които благороден елен и елен лопатар, дива коза и дива свиня, а от хищниците са естествено разпространени вълк, лисица, чакал и мечка. Екипът на „По-диви Родопи“, съвместно с Ловно стопанство Женда, планира  реинтродукция на европейски бизони и дейности за подкрепа на популациите на благороден елен и дива коза .

Възстановяването на Женда е в съответствие с цялостната визия за възстановяване на Родопите. Популациите на редица ключови видове са в процес на възстановяване благодарение на сътрудничеството с неправителствени организации, общини, ловни и горски организации и местни общности. Сред тях са елен лопатар, благороден елен, европейски бизон, диви коне и черни лешояди. Екипът на „По-диви Родопи“ също подкрепя забележителното завръщане на местната популация на белоглави лешояди. Популацията бележи забележителен ръст от 3 двойки през 1986 г. до 138 двойки през 2024г.

Снимка: Андреана Трифонова/ Фондация „По-диви Родопи“

Завръщането на дивата природа укрепва местните хранителни мрежи и т.нар кръговрат на живота и подобрява здравето, функционалността и устойчивостта на . Осигурява и нарастващи социално-икономически ползи за местните общности чрез растежа на природоопознавателния туризъм, който се подкрепя от партньорства с редица заинтересовани страни.

„С нашите усилия искаме да предоставим колкото се може повече възможности за развитие на икономически дейности от страна наместните хора. По този начин възстановяването на дивата природа дава надежда както за хората, така и за природата“, казва Андреана Трифонова.

Искате ли да научите повече?

 

 

 

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.