Две групи от общо над 40 елена лопатара бяха разселени край Кърджали

3 декември 2021

42 елена лопатара бяха разселени на южния бряг на язовир Кърджали в края на ноември. Лопатарите са под постоянно наблюдение от екипа на фондация „По-диви Родопи“ и служители и членове на ЛРД Кърджали, които сътрудничат за връщането на животните в района.

„Надяваме се със освобождаването на тези животни в района на Бойно да свържем тези нови групи със съществуващата популация в района на Студен кладенец“ – споделя Стефан Аврамов, експерт в По-диви Родопи. В района на“Студен кладенец” – ловното стопанство „Студен кладенец” и околните му територии се намира най- голямото находище в България, а може би и в Европа на свободно живеещи елени лопатари. Свързването им би допринесло за обмена на животни и за естественото саморазселване на вида на територията на целите Източни Родопи. По думите му животните се разселват в спокоен район със изключително запазена красива природа.

В грижата за животните вече се включват и активно помагат за опазването местните жители, за които освобождаването на животните е голяма радост, сподели по време на освобождаването Неджми Мустафов, председател на Ловно-рибарската дружина Боровица към Ловно-рибарското сдружение в Кърджали. Половината от парите за разселването на елените идват от Националната програма за разселване на дивеч на СЛРБ, а разселените животни няма да бъдат ловувани минимум 5 години.

Снимка: Стефан Аврамов/По-диви Родопи

Следващите няколко месеца южно от Крумовград и Момчилград предстои да бъдат разселени още над 50 елени лопатари. Целта на фондация По-диви Родопи е стъпка по стъпка еленът лопатар да бъде възстановен в целите Източни Родопи.

Биологичното разнообразие в Родопите е едно от най-богатите в Европа. Пасейки храсти и дървета, елените заедно с другите тревопасни помагат за поддържането на мозаечния пейзаж на Източните Родопи, което е от огромно значение за опазването на богатото биоразнообразие на този регион. Остатъците от умрели елени лопатари са важна хранителна база за белоглавия, египетския и черния лешояд. Елените са интересен обект за наблюдение и снимане от туристи и фотографи и допринасят за утвърждаването на района като интересна туристическа дестинация. В Източните Родопи до този момент са разселени над 400 елена лопатари и 50 благородни елена.

Еленът лопатар е бил широко разпространен в миналото по българските земи. Той е изобразен на няколко тракийски съкровища като Панагюрското и Луковитското, а негови костни останки са открити в почти всички български праисторически населени места. Предполага се, че е бил изтребен от човека през ранното средновековие. В началото на миналият век е започнало неговото възстановяване в България.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.