Черни лешояди заеха гнезда в Източните Родопи за пръв път след повече от 30 години

14 февруари 2024

През февруари ставаме свидетели на забележителен момент за българската част на Родопите. След 31 години две двойки черни лешояди отново заеха гнезда в тази част на планината.

Черни лешояди. Снимка: Яна Барзова

Това се случва само 14 месеца след започването на реинтродукцията на вида в българската част на Източните Родопи, осъществявана от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в сътрудничество с фондация „По-диви Родопи“.

Новосформираните двойки се състоят от четиригодишни птици, освободени през 2022 г. Гнездата, които те използват, са изкуствени и построени от екип на БДЗП и Фондация “Карталско гнездо”. В момента лешоядите активно надстрояват гнездата и ги защитават от други птици.

Новосформираната двойка в изкуствено гнездо. Снимка: Волен Аркумарев/БДЗП

Дейностите по връщането на черния лешояд в българската част на Източните Родопи стартираха през 2022 г. Тогава, през май месец, е транспортирана първата група от 17 птици, освободени през ноември същата година между град Маджарово и Ивайловград от специално изградена за целта волиера. През 2023 г. са доставени други 13 черни лешояда, които отново, след период на адаптация в специалната волиера, са освободени през ноември. Двете група черни лешояди са транспортирани от Испания от испанската неправителствена организация GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona), която от години работи за размножаването и реинтродукцията на застрашени видове както и за рехабилитацията на пострадали диви птици. През следващите няколко години е планирано да се освобождават още по 6-10 индивида годишно като част от текущата програма.

„Създаването на колония в България ще подпомогне оцеляването на вида на Балканите, тъй като се очаква да има обмен на птици с последната оцеляла местна колония от около 25-30 двойки, намираща се в гръцката част на Родопите, както и с реинтродуцираните черни лешояди в Стара планина.“, сподели д-р Добромир Добрев, експерт по вида от БДЗП.

Дейностите по връщане на черните лешояди в Източни Родопи се осъществяват от Българско дружество за защита на птиците в сътрудничество с Фондация „По-диви Родопи“ и са финансирани от Rewilding Europe.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.