5654 птици от 31 вида бяха регистрирани тази година на Среднозимното преброяване в Източните Родопи

16 януари 2024

Екипи на Фондация „По-диви Родопи“ и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) регистрираха 5654 броя водолюбиви птици от 31 вида по време на традиционното Среднозимно преброяване на водолюбивите птици във водоемите по долината на река Арда, Източните Родопи през изминалите почивни дни.

Пойни лебеди. Снимка: Ивайло Ангелов/БДЗП

„Прави впечатление, че тази година птиците са повече – както по отношение на числеността, така и на видовото разнообразие въпреки ниското ниво на водоемите по поречието на река Арда“, сподели Христо Христов от „По-диви Родопи“. За сравнение миналата година по време на преброяването са били 2427 от 19 вида, което се дължеше на сравнително високите температури за това време на годината.

Като положителна тенденция през последните няколко години може да се посочи високата и постоянна численост на кафявоглава потапница на бреговете на Студен кладенец – 718.  И тази година най-многобройни се оказаха зеленоглавите патици – 1770 птици, голяма е и бройката на зимното бърне – 931. За поредна година най-много птици са преброени в язовир Студен кладенец при устието на река Върбица.

Част от екипа на По-диви Родопи по врем ена преброяването. Снимка: Деси Костадинова

„Най-любопитното наблюдение тази година е водния кос, регистриран под Ардинския мост в гр. Кърджали. С промяната на климата и пресъхването на дерета през лятото видът все по-рядко може да се наблюдава в Източни Родопи и за нас беше изненада да го регистрираме в рамките на града по време на среднозимното преброяване.“

Тази година за пореден път към екипа на Фондация „По-диви Родопи“ се присъедини и доброволецa Йордан Дичев от ЕГ Христо Ботев и Росица Ермишкина (студент по екология във Филиал Любен Каравелов , гр. Кърджали на ПУ Паисий Хилендарски).  Благодарим на Йордан и Росица за интереса и отделеното време.

 

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици е инициатива на Wetlands International и се провежда от 1967 г. в почти всички европейски държави. В България се координира от Българското дружество за защита на птиците и Изпълнителната агенция по околна среда. Целите на преброяването са да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват.

 

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.