Нова книжка за деца разкрива тайнствения живот на лешоядите в Източните Родопи

27 август 2018

Нова книжка за деца „Потайните помощници“ разкрива тайнствения живот на лешоядите в Източните Родопи. Книгата е написана увлекателно, има образователен характер и е съобразена с интересите и възможностите ученици в 4 – 7 клас.

 

Въпреки че е насочена към по-малките читатели, изданието е напълно подходящо и за по-големи деца и възрастни, които не са изгубили желанието си да учат и изследват дивата природа и нейните обитатели.

Написана е по интересен и интуитивен начин, а в края на книжката младите читатели могат да открият рисунки, илюстрации и игри, които да ангажират вниманието им и приложат наученото за живота и навиците на вида. Книжката  ще се разпространява напълно безплатно по време на открити събития и лекции с деца и при посещения на ученици в Природозащитния център „Източни Родопи“ в Маджарово. Автор на книжката е  д-р Петър Янков, който е един от основателите на БДЗП и един от първите, започнали работата по опазването на лешоядите в България. Петър е живял дълги години в Крумовград и в края на 70-те год. написва пионерна дипломна работа за египетския лешояд в Родопите. Илюстрациите в книжката са дело на Ваня Ангелова.

„Потайните помощници“ ще разкрие много от тайнствения свят на лешоядите, които обитават или някога са обитавали нашите земи – брадатия, черния, белоглавия и египетския лешояд. Младите читатели ще научат още повече за биологията на видовете, характерни черти, как да ги разпознаем, кои са предпочитаните места за гнездене, любопитни факти за тяхното меню и защо за санитарите на природата става все по-трудно и по-трудно да си намерят храна. Освен лешоядите, в страниците на книгата място намира и един необичаен партньор, който помага за опазването на редките птици и дивия живот в Източните Родопи – четирикракия Барс, специано обучено да открива отровни примамки в дивата природа куче, и неговия водач Николай Терзиев от Българското дружество за защита на птиците. Как екипът за борба с отровите се грижи за безопасността на лешоядите, ще може да научите ако разлистите страниците на книжката.  За по-активните в книжката е описано как всеки може  да помогне за опазването на тези потайни животни.

Книжката се издава в рамките на проект „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“ и цели да увеличи познанието за тези редки видове сред младото поколение и подкрепата за опазването им в Родопите. Изданието е налично и онлайн, на сайта на проекта.

 

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.