Eксперти проучват възможностите за въстановяване на Алпийски козирог в България

19 август 2022

В периода 8-18 август 2022 година, експерти от Фондация “По-диви Родопи”, с помощта на опитни колеги от Rewilding Europe извършиха предварително проучване върху възможностите за възстановяване на вида Алпийски козирог в България.

Проучванията се осъществиха с помощта на отговорните държавни администрации по места. Бяха посетени няколко маршрута, предварително определени на база информация за екологията и биологията на вида, исторически и литературни данни за разпространението и ГИС анализи на терена във високите части на българските планини. По време на теренните посещения бяха оценени фактори, свързани както с екологичния потенциал на местообитанията, така и със социално-икономическата среда. В резултат на проучването ще бъде разработен анализ за възможностите, следвайки общоприетите препоръки на Международния Съюз за опазване на природата (IUCN) за възстановяване на популациите на видове.

Част от проучените териитории в Национален парк “Рила”. Снимка: Стефан Аврамов/Rewilding Rhodopes

Преди няколко хиляди години алпийския козирог се е срещал в голяма част от българските планини. Видът изчезва както от България, така и от съседните балкански страни. В края на ХХ век е бил възстановен в Рила, като популацията тогава е достигала над 100 индивида. За съжаление в рамките на по-малко от десетилетие е напълно унищожена, като основна причина за това се смята бракониерството.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.