Фондация „По-диви Родопи“ е сред финалистите на деветото издание на Vivacom Регионален грант

2 април 2024

Фондация „По-диви Родопи“ е сред финалистите на 9-тото издание на Vivacom Регионален грант , който за 2024 година подкрепя 10 проекта с 10 000 лева всеки в общ за програмата бюджет от 100 000 лева.

На официална церемония в София през изминалата седмица фондация бе обявена като финалист и получател на грант на обща стойност 10 000 лева заедно с още девет други организации. Фондация „По-диви Родопи“ получава подкрепата на Виваком в конкуренция с 395 проекта, подадени от 361 кандидати от цялата страна. В периода 27-28 март 2024 г. представители на фондацията, заедно с другите финалисти преминаха през първия етап на програма.

Проектът предвижда реализирането на образователна програма „Диво училище“, която цели да запознае деца и младежи на възраст 12-17 години от областите Хасково и Кърджали с концепцията за завръщането на дивите видове в естествените им местообитания, като пример за опазване и възстановяване на биоразнообразието в полза на хората и природата. Програмата ще популяризира  подхода rewilding и неговия принос за успешното възстановяване на естествените хранителни вериги и процеси, характерни за богатата природа на региона на Източните Родопи, както и за съвместното безконфликтно съществуване на човек и дива природа. Целта на проекта е въвличане на младите хора в дейностите по  възстановяване и опазване на природата в източни Родопи. В рамките на проекта ще бъдат проведени 3 двудневни образователни събития в Източни Родопи, които ще бъдат насочени към ученици от местните училища в общините Кърджали, Момчилград, Крумовград, като във всяко събитие ще бъдат включени 25 младежи, общо в трите събития ще бъдат пряко въвлечени 75 участника.

Заниманията ще се базират на разнообразни подходи за ангажиране на младежите чрез презентационни и интерактивни практически занимания на терен. Най-активните участници от тези занимания ще бъдат поканени да се включат като ментори в организиран от Фондацията образователен лагер през втората половина на м. октомври, провеждан по традиция от организацията ни за поредна година, в емблематичните за работата ни места в Родопите, района на Маджарово или язовир Студен кладенец. Образователният лагер ще бъде в рамките на 4 дни и ще включва 20 участника, като „менторите“ ще имат за задача да подпомагат работата на по-малките участници в лагера и по този начин ще предадат своите придобити знания от предходните занимания.

 

Виваком грант е програма, насочена към подкрепа на гражданската активност на местно ниво, с цел да насърчи хората да участват активно в опазването на околната среда и да  полагат усилия за предоставяне на допълнителни възможности чрез методите на неформалното образование. 

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.