Сателитни предаватели ще предоставят ценна информация за живота на елените в Източните Родопи

9 февруари 2017

Сателитни предаватели ще предоставят ценна информация за живота и ще помагат за опазването на елените в Източните Родопи. В началото на година бяха поставени първите пет устройства от ветеринари и експерти от екипа на фондация „По-диви Родопи“.

Предавателите работят  и вече изпращат на екипа първите сигнали и данни. До края на годината предаватели ще бъдат поставени общо на девет лопатари и пет  благородни елена. Сателитното проследяване ще помогне още да разберем повече за разпространението, движенията и заплахите за елените, любимите места за почивка и хранене на лопатарите и благородния елен в Студен кладенец. Технологията  ще  предоставя важна информация за живота и навиците на елените, които ще бъдат използвани за по-ефективното опазване на двата вида. „Данните ще помогнат и за създаването на по-точен хабитатен модел на елена лопатар. Моделът ще покаже кои са най-предпочитаните места от елените и подходящите за бъдещо разселване места“, сподели Стефан Аврамов от екипа на По-диви Родопи.

Един от елените, снабдени със сателитен предавател.
Един от елените, снабдени със сателитен предавател.

Целта на фондация По-диви Родопи е стъпка по стъпка еленът лопатар да бъде възстановен в целите Източни Родопи. Фондацията работи в сътрудничество с местни ловни сдружения и СЛРБ oт години за възстановяване на елена лопатар и благородния елен в Източните Родопи. До този момент в тази част на Родопите са освободени над 120 елена лопатара и над 30 благордони елена. Плановете на фондацията включват разселване на над 50 благородни елена и над 200 елени лопатари на няколко места в Източните Родопи. Разселените животни няма да бъдат ловувани минимум 5 години.

Първите места за разселване са избрани след сериозно проучване, което включваше  оценка на качеството на местообитанията за елени лопатари и на готовността на местните  ловни дружинки да работят за възстановяването на вида и срещу бракониерството.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.