Повече белоглави лешояди в Източните Родопи при преброяването през ноември

22 ноември 2016

Oбщо 184 белоглави лешояда бяха преброени тази година по долината на река Арда, където се намира най-голямата колония на белоглави лешояди в България. За сравнение, миналата година тук бяха регистрирани 178 белоглави лешояда.

Част от екипа и доброволците по време на преброяването. Снимка: Десислава Костадинова/ фондация По-диви Родопи.
Част от екипа и доброволците по време на преброяването. Снимка: Десислава Костадинова/ фондация По-диви Родопи.
DESISLAVA KOSTADINOVA / REWILDING RHODOPES

Това е най-големият брой птици, които са установени да нощуват в Източни Родопи до този момент от 2005 г насам. Тези резултати се получават в рамките на редовното им годишно преброяване от експерти и доброволци от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и „По-диви Родопи“ (Rewilding Rhodopes).

Традиционното преброяване на нощувките на белоглавите лешояди на Балканския полуостров се провежда от 2005 г. Това е дванадесетото поред преброяване и тази година се проведе в края на миналата седмица, 19 ноември 2016 г. Организатор и координатор е БДЗП в партньорството с природозащитни организации от България, Гърция, Сърбия и Македония.

Обща снимка на участниците в преброяването.
Обща снимка на участниците в преброяването.
ДОБРОМИР ДОБРЕВ / БДЗП

Преброяването се провежда в началото на зимата, когато започва размножителния период на лешоядите. Целта е да се определи числеността на популацията на белоглавите лешояди на Балканите, както и тяхната възрастова структура. В България ежегодният мониторинг обхваща Източни Родопи, Стара планина и Кресненското дефиле. Повече са и преброените птици на някои от местата за реинтродукция на белоглави лешояди, където  ФПС „Зелени Балкани“, „Фонд за дивата флора и фауна“ и Дружеството за защита на хищните птици работят за връщането на вида. В Кресненското дефиле, Врачанския и Котленския Балкан са били регистрирани общо 123 реинтрдуцирани  и диви птици. Миналата година по тези места са наблюдавали по-малко лешояди – 108.

В Източните Родопи общо 32 души експерти и доброволци от Българско дружество за защита на птиците и Фондация По-диви Родопи се включиха в наблюдението на по-големите скали, традиционно използвани като места за нощувка в районите, обитавани от лешоядите. Нощуващите лешояди се преброяват едновременно от всички екипи, за да се избегне двойното преброяване. В следващите дни се очаква да бъдат обобщени резултатите от преброяането на Балканите за да се направят и съответните анализи за състоянието на вида през изминалия сезон и очакваното развитие на популацията през следващия размножителен цикъл.

По долината на река Арда се намира единствената оцеляла колония на белоглави лешояди в България. По време на преброяването бяха наблюдавани и други редки и защитени видове хищни птици от района като сокол скитник, скален орел, морски орел.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.