Oще три животни от вида Европейски бизон пристигнаха в Източните Родопи

11 април 2022

В края на миналата седмица още три животни от вида Европейски бизон пристигнаха в Източните Родопи. Новите попълнения идват от планината „Биешчади“ в Полша и са предоставени от горските структури в района на Лутовишка.

Две от новопристигналите женски скоро ще се присъединят към стадото от 12 европейски бизона, което вече се разхожда свободно в Родопите.

Трите новопристигнали са от женски пол и се намират във временно заграждение с цел аклиматизация към новата среда, както и да свикнат с присъствието на свободно скитащото стадо наблизо. След кратък период на адаптация ще присъединят към съществуващата вече там група от 12 животни.

Зубърът е един от символите на природозащитата в Европа. Неговата история е пример за това как само в рамките на сто години един вид може да бъде доведен до ръба на изчезването, но с много усилия може да бъде и възстановен.

„Зубрите са добре. Ние следим внимателно тяхното състояние от пристигането им миналия четвъртък. Очакваме  животните да свикнат със средата и да се адаптират бързо в новия си дом“, споделя Христо Христов от екипа на Фондация „По-диви Родопи“. За пръв път фондацията получава животни от изцяло дива популация, което е много добра новина. „Това обаче създава и редица предизвикателства пред екипа, който трябва да осигури благополучието и да гарантира липсата на безпокойство на дивите животни“, допълва още Христов.

Фондация „По-диви Родопи“ работи за възстановяване на популацията на вида Европейски бизон (зубър) в Източни Родопи от края на 2013 г. Тогава пристигнаха първите пет животни в района на язовир „Студен Кладенец“. Новопристигналите женски са четвъртото попълнение на вида в този район. Зубърското стадо поредна година се размножава успешно, а  добавянето на още три животни ще повиши здравето и устойчивостта на родопската популация. „Нашата дългосрочна цел е да увеличим броя на животните и да подобрим генетичното разнообразие на стадото, за да създадем по-здрава и жизнеспособна група“, споделя Андреана Трифонова, Ръководител екип на „По-диви Родопи“.

Зубърът е и най-голямото тревопасно животно в Европа и ключов вид за отворените горски екосистеми. Животните от вида подпомагат създаването на богати на биоразнообразие местообитания, както и за поддържането типичния за Източни Родопи мозаечен пейзаж. Освен това възстановяването на популацията им в Родопите спомага за устойчивото функциониране на хранителната верига.

Зубрите потеглиха в сряда Национален парк „Биешчади“ в Полша и са предоставени от горските структури в района на Лутовишка.

„Пристигането на тези нови животни е страхотна новина за вида и за дивата природа в Родопите. Заедно с другите увеличаващи се популации на тревопасни животни в района, като благородни елени и елени лопатари, нарастващото стадо зубри ще увеличи наличието на храна за лешоядите в района. Това включва и  черните лешояди, които екипът предстои да разсели в края на април“, коментира по време на събитие Дели Сааведра, регионален ръководител  на „Rewilding Europe“.

Дейностите за опазване на зубрите и програмите по реинтродукция в Полша и Европа се координират от група учени от  полския „SGGW Institute for the Science of Animals“ под ръководството на проф. д-р хаб. Ванди Олех. Възстановяването на зубрите в Родопите е съвместна инициатива на  Фондация „По-диви Родопи“ и Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ и е от част от дейностите по възстановяване на едрите диви тревопасни в Източните Родопи.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.