Още седем благородни елена на свобода в Източните Родопи

9 март 2017

В началото на седмицата в района на Тинтява, Източните Родопи бяха пуснати на свобода седем благородни елена.  Животните бяха освободени след кратък период на адаптация в района, което им даде възможност да опознаят и свикнат със заобикалящата среда.

Eлените са транспортирани в края на миналия месец и идват от ловното стопанство Паламара. Тази година в Източните Родопи бяха разселени общо 21 животни. Целта на проекта е след пет години в тази част на Източните Родопи да има жизнена популация от минимум 100 свободно живеещи благородни елена.

На едно от освободените животни  бе поставен GPS GSM  предавател, който ще предоставя полезни данни и ще позволи на екипа да следи движението на елените в района. Общо три благородни елена  вече разполагат с функциониращи сателитни предаватели след като в началото на годината проследяващи устройства бяха поставени на два благородни елена в района на Студен кладенец. Екипът разполага и с фотокапани за по-добро и непрекъснато наблюдение на животните в района.

Благородният елен е един от най-големите видове елени. Българската популация на благородния елен е съсредоточена основно в ловните стопанства и националните паркове. Основният лимитиращ фактор за неговото разпространение е бракониерството. Благородният елен е едно от често рисуваните диви животни в тракийските гробници. За съжаление почти е изчезнал от района заради бракониерство.Екипът на По-диви Родопи ще следи за адаптацията на животните и недопускане на бракониерския им отстрел.

Връщането на едрите тревопасни в Източните Родопи е важна природозащитна дейност, която  се извършва и финансира в рамките на LIFE проект  “Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопитe”, изготвен от Rewilding Europe в партньорство с фондация По-диви Родопи и Българското дружество за защита на птиците.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.