Над 2800 птици от 19 вида на тазгодишното среднозимно преброяване в Източните Родопи

24 февруари 2018

Над 2800 броя водоплаващи птици от 19 вида бяха регистрирани на традиционното среднозимно преброяване на водолюбивите птици във водоемите по долината на река Арда, Източните Родопи през почивните дни.

Тази година в преброяването се включиха експерти и доброволци на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), фондация „По-диви Родопи и представители на дивечовъден участък „Студен кладенец“. По време на ежегодното наблюдение беше направен мониторинг на язовирите в областта – Студен кладенец, Кърджали и Ивайловград.

Най-много птици са преброени в язовир Студен кладенец – 1681 от 15 вида. Най-многобройни тази година са кафявоглавите потапници, зеленоглавите  патици, лиските и жълтокраките чайки. И тази година по време на мониторинга бяха регистрирани и някои световно застрашени и редки за страната видове като по-топлолюбивия къдроглав пеликан, което потвърждава значението на района за опазването на световното биологично разнообразие. Сред по-интересните видове тази година бе шилоопшата патица, която не е виждана от години по долината на Арда. „Интересен за наблюдение вид бе и големия свирец, който е рядкост за района“,  коментира Антон Стаменов от БДЗП.

По време на ежегодния мониторинг бяха регистрирани сравнително по-малко птици в сравнение с миналата година. През 2017 г. участниците в преброяването установиха над 7000 птици от 32 вида, включително далечни северни гости като тундровия лебед и южни като розов пеликан. „По-малкото преброени птици може да се дължи на различни фактори. Не е изключено и поради сравнително топлата зима много от северните видове да се задържали по-дълго на север“,  отбелязва Христо Христов, експерт от фондация По-диви Родопи.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици е инициатива на Wetlands International и се провежда от 1967 г. в почти всички европейски държави. В България координатор на инициативата е Българското дружество за защита на птиците. Целите на преброяването са да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.