Екипът на LIFE Vultures с участие в редица събития за опазване на лешоядите в Европа

19 ноември 2016

Последните няколко седмици бяха наситени откъм събития и дейности, свързани с опазването на птиците и лешоядите в  Европа и по света. В тях активно участие взеха и български експерти от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в рамките на проект „Опазване на черните и белоглавите лешояди“.

LIVE Vulture team also took also part in an important workshop for the conservation of vulture populations in Europe, Central Asia and the Middle East.
DOBROMIR DOBREV / BSPB

В тях активно участие взеха и български експерти от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в рамките на проект „Опазване на черните и белоглавите лешояди“. В началото на месеца  част от екипа по проекта участва в конференция, на която бяха разгледани заплахите за птиците, свързани с рисковата електропреносна мрежа и отровите. Тя се проведе в Будапеща, Унгария от 7 до 9 ноември. По време на форума представители на проекта представиха част дейностите по опазване на птиците в района на Източните Родопи. Особен интерес предизвика работата на Ники и Барс и дейностите на екипа за борба с отровите. Колегите споделиха с участниците и част опита на БДЗП по обезопасяване на рискова електропреносна мрежа, както и международния принос в опазването на лешоядните видове птици. Бяха осъществени контакти с други Лайф проекти в тази сфера на работа и експерти работещи по тези проблеми от Европа, Сeверна Америка и Африка.

Екипът
Екипът.
BSPB

По-късно през месеца екипът ни се включи в  годишна среща за работата по брадатия лешояд, организирана от един от партньорите ни по LIFE Vultures проекта –  Фондация за опазване на лешоядите. Срещата се състоя на  9 – 11 Ноември, Митерзил, Австрия, в националния парк Hohe Tauern, където преди 30 години са направени първите опити за връщане на брадатите лешояди в Алпите. Повече от 80   на това събитие участвахме с цел обмяна на опит, установяване на контакти с експерти по лешоядните видове птици и общи дейности по опазването на лешоядите. На този форум екипът за пореден път осъществява и контакти с проект „Светло бъдеще за черния лешояд“  на Зелени Балкани. Работа с тези партньори в сферата на опазването на лешоядите ще спомогне за приемствеността и координацията на дейностите ни основно насочени към опазване на черния лешояд.

По-рано, в края на октомври в Националния парк Монфрагуе, Испания се проведе среща на експертите по лешоядите от Европа, Азия и Близкия Изток. Участие взеха над 70 представители от 25 държави. Целта на срещата бе да се определят основните дейности и приоритети за опазване на четирите вида лешoяди, срещащи на Стария континент и в Близкия Изток, които да станат част от Международния план за опазване на лешоядите в Евразия и Африка.

От българска страна Стойчо Стойчев и Добромир Добрев , част от екипа по проект LIFE Vultures,  които бяха поканени и изнесоха въвеждащи лекции, представящи четирите основни групи заплахи за лешоядите.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.