Два черни лешояда открити мъртви в гръцката част на Родопите

20 декември 2017

Два черни лешояда бяха открити мъртви в гръцката част на Родопите в края на миналата седмица. В началото на декември екипът за борба с отровите на WWF Гърция – Ела и нейния четирикрак партньор Кико – получават сигнал от дирекцията на Националния парк „Дадя“ за черен лешояд със сателитен предавател, който изпраща сигнали от една и съща позиция в продължение на няколко дни.

Сигналът отвежда екипа на около 30 км северозападно от границите на националния парк. По сигнал Кико веднага се заема за работа и няколко минути по-късно открива мъртъв черен лешояд. Птицата е намерена без предавател на гърба си, което дава основания на екипа да смятат, че причината за смъртта на черния лешояд е свързана с човешката намеса и по-специално с използване на отровни примамки. С това обаче не свършва търсенето. Кико продължава търсенето в противоположна посока и на съседния хълм открива още един мъртъв черен лешояд, този път със сателитен предавател на гърба. В близост са намерени и  останки на животни, който най-вероятно са използвани за примамка.

Екипът от Дирекцията на Национален парк Дадя и екипа на WWF Гърция за борба с отровите.
Екипът от Дирекцията на Национален парк Дадя и екипа на WWF Гърция за борба с отровите.

„Изключително сме тъжни всеки път, когато екипът ни открие мъртви животно, особено редки видове като тези лешояди. Ставаме свидетели на огромна загуба за дивата природа на нашата страна“, споделят от WWF Гърция. Този път нашата скръб е още по-голяма, защото една от загиналите птици е черен лешояд със сателитен предавател. Лешоядът Еврос е  19 годишна птица и е кръстен на района, който обитава. Еврос е и една от първите птици с поставен сателитен предавател в националния парк. Според експертите от Дирекцията на парка вързрастния лешояд  е допринесъл значително за поддържането на популацията на този застрашен вид, тъй като е участвал в отглеждането на едно малко лешоядче всяка година.

За този случай на отравяне от WWF Гърция разбират за смъртта на лешоядите благодарения на модерните технилогии, които изпращат на учените важна информация за състоянието на популацията в района. В случая още по-ключова роля в намирането на отровните примамки и мъртвите птици се оказва опита, професионализма  и непогрешимия нос на Кико. Дирекцията на Национален парк „Дадя“ ще сътрудничи с всички отговорни институции, за ​​да определи точната причина за смъртта на черните лешояди.

Припомняме, че единствената колония на черния лешояд на Балканите се намира в Националния парк Дадя в гръцката част на Родопите, на около 25 км от границата с България. В края на 60-те години броят на лешоядите в НП Дадя не надвишава 26 птици с 4 – 5 размножаващи се двойки. През периода 1987 – 1993 години популацията се увеличава от 6 до 20 размножаващи се двойки само в НП Дадя, което е и единствената гнездова популация на Балканите. В периода 1994 – 2005 популацията остава стабилна с  около 19 двойки, а през 2006 г. се увеличава до приблизително 28 двойки. Проследяването на ранени или мъртви лешояди белоглави лешояди или черни лешояди и премахването на отровните примамки е част от проекта LIFE, озаглавен „Опазване на черните и белоглави лешояди“ (LIFE RE-VULTURES).

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.