Oбучение за развитие на предприемачеството и фото-туризма в Източните Родопи

27 октомври 2016

Този октомври фондация „По-диви Родопи“ проведе обучение с фокус върху развитието на фото-туризма и успешно управление на укрития за снимане и наблюдение на диви животни. Обучението е част от LIFE Проекта „Опазване на черните и белоглави лешояди в Родопите“ (Life Vultures), а в него учатие взеха повече от 30 души, които придобили ценни знания, опит и идеи.

Wildlife watching hide near Deven, Western Rhodope mountains, Bulgaria
Фото-укритие в Девин, Родопи, България.
Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Участниците работят или имат интерес към развитие на този вид туризъм в rewilding района на Родопите – местни туроператори, собственици на укрития за наблюдение на птици, къщи за гости, професионални водачи и фотографи-любители. Проектът Life Vultures ще подпомогне подпомогнем ремонта на трите  стари укрития и строежа на едно ново укритие в областта.

Фото-укритие в Мажарово, Източните Родопи, България.
Фото-укритие в Мажарово, Източните Родопи, България.
Staffan Widstrand / Rewilding Europe

По време на обучението Карлес Сантана от Испания сподели своя опит и даде препоръки за развитие на успешен бизнес за снимане и наблюдение на диви животни. Самият Сантана заедно със своя партньор развиват малък, но изключително успешен и печеливш бизнес в Испания. По думите на Карлес всичко започва преди години, когато двамата поставят началото на своята компания с едва едно укритие. Постепенно двамата успяват да капитализират уменията и в момента тяхната фирма управлява 70 укрития от общо 500 в цяла Испания.  Укритията са разнообразни и в зависимост от наблюдаваните видовете има такива, които са поставени над вода до укрития, издигнати на палети. „Нуждата от по-голямо разнообразие на услугите и предлаганите са снимане и наблюдение видове е едно от най-важните неща“, сподели по време на обучението Карлес. Фирмата работи с много неправителствени организации, местната администрация, собственици на земя. В момента двамата ръководят екип от общо десет души, а техните укрития са разположени на десет места из цялата страна.  Част от укритията са разположени на земеделски земи като техните  собствениците им получават процент от печалбата.

Българският опит по време на курса сподели и Христо Христов от фондация По-Диви Родопи, който направи презентация за рисковете за птиците и хората при подхранване на лешояди. Марин Куртев, управител на две укрития в района на Източните Родопи, разказа повече за фото-туризма в района на Маджарово. „Това което беше много полезно е, че разбрахме, че трябва да работим заедно. В противен случай е много трудно да направиш завършен продукт“, сподели Куртев за наученото по време на обучението.

Меандъра на р. Арда, Маджарово, Източните Родопи.
Меандъра на р. Арда, Маджарово, Източните Родопи.
Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Източните Родопи имат всички предпоставки за развитието на подобен тип туризъм, тъй като районът е сред местата с най-богато биоразнообразие в цяла Европа. Въпреки това у нас и в частност Родопите този вид туризъм все още остава с недостатъчно използван потенциал. Развитието на екологичния туризъм и осигуряването на приходи на местните общности от запазената им природа е ключово за опазването на биоразнообразието.

В Източните Родопи в момента могат да се използват три целогодишно действащи укрития. Всички укрития са специално проектирани за фотография на белоглав, египетски и черен лешояд, царски и морския орел. В укритията има чести посещения на други редки и защитени видове, сред които чакал, белоопашат мишелов, обикновен мишелов, гарван, черна каня, лисица, а шансовете за снимане на вълк са сред най-големите в Европа. Проектът „Опазване на черните и белоглавите лешояди“ ще подпомогне подпомогнем ремонта на трите  стари укрития и строежа на едно ново укритие в областта.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.