Блог:

Европейският бизон – климатичен герой

27 май 2024  |  LIFE Vultures news, Блог

Завръщането на Европейските бизони (зубрите) в Европа може да подобри съхранението на водород, да повиши биоразнообразието и да стимулира развитието на туризма, основан на съхранена, запазена природа. За да се увеличи максимално благоприятното въздействие на това емблематично тревопасно животно, популациите му трябва да са свободни и да обитават големи, добре свързани територии.

Rewilding Europe Capital с амбиция да ускори завръщането на дивата природа чрез увеличено финансиране

14 септември 2023  |  Блог, Новини

Ако вие сте предприемач или неправителствена организация с желание да повлияете позитивно на дивата природа, то Rewilding Europe Capital може да предостави подкрепата, от която се нуждаете, за да помогнете за реализирането на вашата амбиция, включително – за първи път – възстановими грантове (repayable grants).

Три rewilding урока от Абруцо (Италия) и Долината на Коа (Португалия)

13 август 2021  |  Блог

Rewilding като концепция е свързан главно с природни процеси, но заедно с това има и много важна икономическа страна. В свят, където трябва да дадем възможност на природата да поеме водеща роля, от изключителна важност е да създадем креативни и устойчиви начини за развитие на природосъобразна икономика. В този блог пост ще представим някои от начините чрез които нашите колеги от Италия и Португалия използват предимствата на техните райони и развиват местната икономика.

Пожарникари помогнаха за спасяването на млад белоглав лешояд в Кърджали

23 август 2016  |  LIFE Vultures новини, Блог

Пожарникари помогнаха за спасяването на млад белоглав лешояд в Кърджали тази  неделя след сигнал на спешен телефон 112 за бедстваща птица в един от кварталите на града – Възрожденци.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.