Rewilding Europe Capital с амбиция да ускори завръщането на дивата природа чрез увеличено финансиране

14 септември 2023

Ако вие сте предприемач или неправителствена организация с желание да повлияете позитивно на дивата природа, то Rewilding Europe Capital може да предостави подкрепата, от която се нуждаете, за да помогнете за реализирането на вашата амбиция, включително – за първи път – възстановими грантове (repayable grants).

 

Възстановяването на природата може да стимулира икономическото развитие, генерирайки нови бизнес възможности, работни места и доходи за местните общности.                 BRUNO D’AMICIS

 

Разрастващи се икономики, базирани на природата

В Rewilding Europe ние признаваме, че възстановяването на околната среда може и трябва да предлага широка гама от икономически ползи и сме напълно ангажирани с растежа и тяхното осъществяване. Искаме да покажем, че възстановяването на природата – особено в райони, страдащи от икономическа стагнация, обезлюдяване на селските райони и изоставяне на земи – може да стимулира икономическото развитие, създавайки нови бизнес възможности, работни места и доходи за местните общности.

Като специализирано финансово подразделение на Rewilding Europe, Rewilding Europe Capital предоставя търговски заеми на фирми, разположени в районите, в които работим от 2014 г. Общата цел е да се засили въздействието от възстановяването на дивата природа, да се подпомогне развитието на икономики, базирани на природата, и развитието на нови бизнеси, които са устойчиви за околната среда и за хората. Към днешна дата Rewilding Europe Capital е изплатила заеми на обща стойност около 2,4 милиона евро на повече от 20 европейски партньора, чиито усилия продължават да носят полза на хората и дивата природа.

Заем от Rewilding Europe Capital позволи на базираната във Финландия Snowchange Cooperative да закупи 110 хектара влажна зона Linnunsuo през 2017 г. JANNE RAASSINA 

Днес, докато общата цел на Rewilding Europe Capital остава същата, опитният екип за бизнес развитие се стреми да се разшири в нови хоризонти и да проучи допълнително нови бизнес модели. Вече се предлагат както търговски заеми, така и възстановими субсидии с горна граница на финансиране от 100 000 евро. За да бъдат одобрени тези заеми или възстановими субсидии, получателят трябва да постигне позитивно устойчиво въздействие към природата и да има готов или в процес на разработка механизъм за погасяване на заема.

„Потенциалните бизнеси, които имат предвиденото позитивно въздействие на околната среда, са добре дошли да се свържат с нас по всяко време, като използват посочените в края на тази статия лонкове“, споделя Даниел Верисимо, мениджър на Rewilding Europe Capital. „Онези, които са одобрени за финансова подкрепа, също се възползват от експертния опит на екипа по бизнес развитие – който може да предостави помощ в области като маркетинг и други аспекти на развитието на бизнеса – и могат да имат достъп до други инициативи на Rewilding Europe, като например Европейският Фонд за Завръщане на Дивата Природа.“

Посетителите, наблюдаващи дивата природа, често остават за продължителни периоди от време, което означава, че престоят им може да има значително въздействие върху местните икономики. STAFFAN WIDSTRAND

 

Разнообразни бизнес сектори

Природосъобразен туризъм
Цел: да подпомогне растежа на компаниите за туризъм сред природата и дивата природа и да помогне за създаването на нови.

Възстановяване на влажни зони и управление на водите
Цел: подпомагане на предприятия, които работят за възстановяването на увредени торфища, възстановяване на влажни зони и подобряване на потока на реките чрез премахване на остарели бариери като язовири.

Биоразнообразие и компенсиране на въглеродни емисии
Цел: отключване на нови източници на финансиране за възстановяване на природата чрез улесняване на продажбата на кредити за въглерод и биоразнообразие. В това отношение Rewilding Europe Capital се допълва от Rewilding Climate Solutions, която работи за свързване на собственици и управители на земя, които се интересуват или вече са ангажирани с възстановяване на дива природа, с купувачи на въглеродни емисии и инвеститори в устойчиво развитие.

Поземлени имоти  
Цел: увеличаване на количеството земя, която се възстановява, чрез модели за управление на имоти, които подкрепят, съживяват и опазват дивата природа и допринасят за социално-икономическото развитие на селските райони.

Развъждане и управление на диви животни
Цел: да се подкрепят инициативи за развъждане и управление на диви животни, които генерират положително възстановяване на дивата природа и въздействие върху околната среда – например чрез трансформиране на традиционни ловни концесии в резервати за диви животни.

Управление на горите
Цел: да подпомогне бизнеса, който работи за трансформиране на интензивно управлявани гори и монокултурни насаждения в по-биоразнообразни, естествени гори.

Морско възстановяване
Цел: подпомагане на възстановяването на морските екосистеми.

В еко-кампуса WeWilder гости от цял свят се ангажират с местните хора и повторно озеленяване, като носят у дома нови идеи как да помогнат на природата да процъфтява.
VLAD BRAGA

Примери:

Примери за изплатени наскоро грантове от Rewilding Europe Capital включват инициативата WeWilder Campus в Румъния през 2022 г., която представлява комплекс от съвременни дървени сгради, разположени в   Южните Карпати в Румъния, където популацията на европейски бизон процъфтява – резултат от усилията за възстановяване на дивата природа на Rewilding Europe и WWF Румъния. Зеленият кампус ще спомогне за развитието на природния туризъм в района и ще разпали предприемаческата иновация около възстановяването на дивата природа и регенеративната икономика. Заемът също така ще бъде използван частично за съфинансиране на второ съвместно партньорство между местно семейство и WeWilder Social Enterprise, иновативен подход за насърчаване на предприемачеството на лица, които все още не се чувстват уверени или не са достатъчно запознати с възможностите за бизнес, базирани на околната среда.

„Завръщането на привлекателната дива природа в Южните Карпати създава условия за подхранване на икономически модел, който възстановява екосистемите по план“, казва Оана Мондок, мениджър за иновации и развитие на общността на WWF Румъния и основател на WeWilder Social Enterprise. „Заемът от Rewilding Europe Capital ни даде значителен тласък в правилния момент и ни помогна да отворим вратите на нашето начинание. Кампусът действа като трамплин за нашите местни инкубационни програми, както и като домакин на учебни занимания, където гости от цял ​​свят се ангажират  с възстановяване на дивата природа.“

През 2023 г. Rewilding Europe Capital също предоставя заем на парка за диви животни La Maleza в Иберийските планини в Испания. Този заем позволи на парка да стартира офроуд сафарита, които дават на посетителите шанс да видят козирози и полудиви коне отблизо.

„Финансирането, предоставено от Rewilding Europe Capital, беше лесно и бързо достъпно и предоставено при много конкурентни условия“, споделя Саул Перес, управляващ директор на парка. „Сафаритата не само ни дават ценен нов поток от приходи, но и ни позволяват да обясним ролята на естествената паша при възстановяването на дивата природа и положителното въздействие на човешките интервенции за облагородяване на ландшафта.“

Партнирайте си с нас

Rewilding Europe иска да си сътрудничи с предприемачи, НПО, корпорации, инвеститори, правителства и общини, за да развиваме нашата предприемаческа работа заедно.

„Имаме пари за инвестиране“, казва Даниел Верисимо. „Ако се съобразите с нашите критерии за съответствие и начин на мислене, нека работим заедно, за да увеличим мащаба на ползите за вашия бизнес, местните общности, ландшафта и дивата природа.“

За повече информация:

 

 

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.